Twój Ogród logo

NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
DO DOMU · NA DZIAŁKĘ · DO OGRODU

Zeba SP – hydrożel magazynujący wodę

hydrogel-gabka-zebaZEBA SP

Superabsorbent na bazie skrobi

Zastosowanie:

Całkowicie biodegradowalny superabsorbent w formie mikrogranul oparty na bazie polimeru skrobi, przeznaczony do stosowania w uprawach rolnych, ogrodniczych i leśnictwie. ZEBA SP pochłania wodę z gleby w okresie jej dużego nawilgocenia i oddaje w czasie okresowych niedoborów wody w glebie.

Mikrogranule preparatu szybko wchłaniają nadmiar wody tworząc miękki hydrożel, z którego rośliny mogą ją pobierać w okresach niedoboru wody. ZEBA SP zapewnia dostępność wody wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami pokarmowymi w strefie kiełkujących nasion oraz korzeni roślin.

Proces hydratyzacji i dehydratyzacji granul może następować wielokrotnie, dzięki czemu ogranicza straty wody z gleby w ciągu całego okresu wegetacji.

ZEBA SP poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie, co jest szczególnie ważne dla  rozwoju korzeni kiełkujących roślin i młodych sadzonek. ZEBA SP korzystnie wpływa na ukorzenianie się sadzonek i przyrost części nadziemnej oraz plon roślin.

Zawartość substancji czynnej:

Skrobia zmodyfikowana podstawionymi łancuchami bocznymi kopolimerów propenamidu i kwasu akrylowego w formie soli potasowych – 88%

twoj_ogrod_zeba_100g_wizual-300pxSposób użycia i dawkowanie:

  1. Uprawy rolnicze

Zalecana dawka: 1,7-11,2 kg/ha.

Wyższe dawki (7,9-11,2 kg/ha) stosować na glebach lekkich o małym potencjale retencji wody.
ZEBA SP należy wprowadzić na głębokość 10-15 cm poniżej poziomu gleby bezpośrednio w pobliże kiełkujących nasion lub strefę korzeniową sadzonek.
W przypadku roślin drobnonasiennych (np. koniczyna, lucerna, trawa nasienna, roślinność pastwiskowa), ZEBA SP należy wysiewać razem z nasionami w dawce 3,4-4,5 kg/ha.

  1. Uprawy rośliny ozdobnych

– Rośliny doniczkowe

Zalecane dawki:

Dawka podstawowa 0,6 g (1,26 ml) na 1 litr podłoża – dla większości roślin doniczkowych.

Dawka 0,3 g (0,63 ml) na 1 litr podłoża – stosować w przypadku roślin wymagających mniej wody lub upraw często nawadnianych.

Dawka 0,9 g (1,9 ml) na 1 litr podłoża – stosować w przypadku roślin wymagających więcej wody lub roślin rzadziej nawadnianych.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku podłoży porowatych o dużej przepuszczalności dla wody (piasek, kora, żwir, keramzyt).

Odmierzoną ilość ZEBA SP wymieszać z podłożem a następnie napełnić doniczki.

– Szkółki roślin ozdobnych

Uprawy kontenerowe

Pojemność kontenera Dawka ZEBA SP
2,6-4 litrów 1-3,25 g (2,1-6,25 ml)
7,8-12 litrów 3,3-10 g (7-21 ml)
13-20 litrów 5,5-16 g (11,5-34 ml)
39-60 litrów 19-57,5 g (40-121,5 ml)
78-120 litrów 38,3-115 g (81-243 ml)

Odmieżoną ilość ZEBA SP wymieszać z podłożem a następnie napełnić kontenery.
– Sadzanie drzew i krzewów ozdobnych na miejsce stałe (np. w workach jutowych).

Średnica bryły korzeniowej Dawka ZEBA SP
do 30 cm 10,75-32,25 g (22,75-68,25 ml)
31-46 cm 39-117 g (83-249 ml)
47-61 cm 84,8-254,4 g (179,3-537,8 ml)

Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach przepuszczalnych o niskiej retencji wodnej.

Połowę dawki ZEBA SP wsypać na dno uprzednio przygotowanego dołka i lekko wymieszać z glebą. Resztę dawki wymieszać z podłożem przygotowanym do obsypania bryły korzeniowej.

Po umieszczeniu rośliny w dołku obsypać korzenie podłożem z ZEBA SP i mocno ugnieść.

III. Rośliny leśne

Szkółki
Zalecana dawka: 7,9-11,2 kg/ha

W czasie przygotowania gleby przed wysianiem nasion ZEBA SP umieścić na głębokości 5-10 cm poniżej powierzchni gleby.

Moczenie korzeni drzewek przed sadzeniem

Dawka: 2,4 g (5 ml) na 1 litr wody.

Wsypać odmierzoną ilość ZEBA SP do pojemnika z wodą i zaczekać aż granule preparatu przejdą w formę hydrożelu. Korzenie roślin moczyć bezpośrednio przed sadzeniem.

  1. Tereny zieleni

Zakładanie trawników:

– z nasion

Zalecana dawka: 0,5-1 kg (1,1-2,1 l) na 100 m2

Wysiewać ZEBA SP razem z nasionami traw bezpośrednio na wilgotną glebę.

Następnie przykryć cienką 1-2 cm warstwą ziemi, lekko ugnieść i nawodnić.

– z rolowanej darni

Zalecana dawka: 0,5-1 kg (1,1-2,1 l) na 100 m2

Wysiać ZEBA SP bezpośrednio na wilgotną glebę, Następnie nałożyć darń i nawodnić.