Twój Ogród logo

NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
DO DOMU · NA DZIAŁKĘ · DO OGRODU

Na ratunek glebie

Opublikowano: 07 marca, 2013

Prawie 60% gleb w Polsce to gleby o niskiej żyzności. Skutkiem tego stanu jest ograniczenie wzrostu i rozwoju roślin, a w rezultacie słabsze plonowanie. Niestety w ostatnich latach degradacja gleb nasila się. Jak powstrzymać ten proces?
Zasobność gleby w próchnicę jest jednym z podstawowych czynników decydujących o jej żyzności. Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Jej związki mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Związki próchnicze mają także zdolność do zatrzymywania wody. Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe.

Powstawanie i rozkład próchnicy jest procesem ciągłym, ale wolno zachodzącym. Z wielu powodów dochodzi do obniżenia poziomu próchnicy w glebie. Dotyczy to zarówno pól uprawnych, jak i ogrodów. Rośliny słabiej rosną i wolniej się rozwijają, wydają niższy plon, są bardzie podatne na susze. Dlatego konieczne jest dostarczanie glebie kwasów humusowych.

Do tego celu można użyć kompostu czy obornika. Niestety ich wadą jest dosyć pracochłonne stosowanie. Ponadto duża część ich materii organicznej ulega mineralizacji. Dlatego najlepszym sposobem nawożenia jest dostarczenie glebie kwasów humusowych z leonardytów. Są one kilkukrotnie bardzie aktywne niż kwasy humusowe z innych źródeł i zaczynają działać na glebę zaraz po podaniu. Rosahumus to nawóz, który zawiera aż 85% kwasów humusowych z leonardytów.

Leonardyty znane są na świecie ze swoich zdolności do regenerowania gleby. Od kilku lat ich właściwości badane są także przez polskich naukowców. Wyniki ich badań potwierdzają pozytywny wpływ nawożenia gleby kwasami humusowymi. W rolnictwie obserwuje się wzrost plonu o kilka do kilkunastu procent w porównaniu z polami, gdzie nie stosuje się Rosahumusu (m.in. UP Lublin 2011). Efekty te są szczególnie widoczne na glebach piaszczystych. Analogiczne doświadczenia przeprowadzono także na roślinach ozdobnych – wykazały one, że rośliny nawożone kwasami humusowymi rosną znacznie szybciej, a rośliny kwitnące wytwarzają więcej pąków (ISiK 2010). Szersze informacje o wynikach przeprowadzonych badań dostępne są na stronie www.rosahumus.pl.

Stosowanie Rosahumusu szybko i trwale podnosi żyzność gleb. Dzięki temu woda i składniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin, które przez to lepiej się rozwijają. Efekty stosowania są widoczne już po kilku tygodniach.

Rosahumus stosuje się poprzez podlewanie roślin lub oprysk gleby. Jest to preparat bardzo wydajny – opakowanie 200 gram wystarcza na około 350 m² ogrodu. Zaleca się nawożenie wczesną wiosną, w czerwcu oraz jesienią.

Rosahumus w internetowym sklepie ogrodniczym.

Zobacz także: