Twój Ogród logo

NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
DO DOMU · NA DZIAŁKĘ · DO OGRODU

Focus oprysk odstrasza krety i nornice

Repelent w postaci płynu odstraszającego krety i nornikowate na placach zabaw, ścieżkach między blokami, kortach tenisowych, pasach startowych lotnisk oraz konstrukcjach ziemnych i hydrotechnicznych, a także nasypach kolejowych. Zawiesina posiada szerokie spektrum działania i zniechęca zwierzęta do przebywania w miejscu zastosowania. Produkt nie sprzyja bytowaniu zwierząt. W przypadku gryzienia kabli elektrycznych zaleca się spryskanie kawałka ściereczki (szmatki) i położenie (obwiązanie) jej na kablach. Działa natychmiast po zastosowaniu.

 

Dostępne opakowania : 400 ml